September 26, 2023

Brita

BRITAs gedigna hållbarhetsarbete är uppskattat av våra kunder

🌱 Förutom snygg design och smarta funktioner, så är det BRITAs gedigna hållbarhetsarbete som våra kunder uppskattar. Sedan 2015 har BRITA årligen registrerat utsläppen som produceras i alla deras anläggningar, inklusive resor och transport. Men ända sedan BRITAs start 1966 har de arbetat dedikerat med hållbarhetsfrågor där de ständigt arbetar med att göra värdekedjan mer klimatvänlig. Just nu lägger de en roadmap mot noll nettoutsläpp.

Här är några exempel på vad BRITA Group gör.

-De producerar egen el med egna solceller

-De har eldrivna företagsbilar och mer än 40 gratis laddningsstationer vid deras anläggningar

-Klimateffektiva konstruktionsmetoder och energibesparande tekniker i deras nya och renoverade anläggningar

-Optimerar deras logistik rutter med växling till tåg och båt vid transporter

-Användning av hållbara material med ett mindre CO2-fotavtryck för deras produkter

#HospitalitySpecialist #HS #rekrytering #BRITA #Vattenautomater #Sustainability #Hållbarhet #Hotell #Restaurang #Rederier

Svenska flaggan
Storbritanska flaggan
Polska flaggan