March 28, 2023

Eca Vatten

ECA Vatten är lika bra till punktdesinfektion som till fullständig lokalvård

ECA Vatten är lika bra till punktdesinfektion som till fullständig lokalvård, och väldigt uppskattad hos våra kunder inom besöksnäringen som fokuserar på hållbarhet. En studie visar att under 30 sekunder dödades 100% av alla bakterier i 16 olika bakteriestammar vid exponering av ECA vatten*. ECA-teknik är enkel och säker att tillämpa, billig och framförallt miljövänlig utöver dess förmåga att avdöda bakterier och virus. ECA (Elektro Chemical Activated) är en vetenskaplig teknik för att skapa en kemisk reaktion mellan två eller flera ämnen genom att tillföra elektricitet. Tillämpar man vår ECA-teknik på en lösning av vatten (H2O) och salt (NaCl) så bildas ämnet Hypoklorsyra (HOCl) vilket är den aktiva desinficerande ingrediensen i ECA Vatten.

Maila info@hospitalityspecialist.se eller ring +46 73 942 16 87 så berättar vi gärna mer!

#HospitalitySpecialist #HS #rekrytering #bemanning #Produkter #Hotell #Restaurang #besöksnäring #Hållbarhet #ECAvatten

*Källa: Studie utförd av University of West England ACC

Svenska flaggan
Storbritanska flaggan
Polska flaggan