May 15, 2023

from good to great

Vi vill hjälpa våra kunder att gå från good to great

Från ledarskapsutveckling och affärsplaner, till strategier och genomförande. Och allt däremellan som behövs hanteras för att skapa en positiv förändringsresa för alla involverade. Målet för oss är tydligt – vi vill hjälpa våra kunder att gå från good to great. Och vi gör det genom att identifiera förändringsbehov och skapa förståelse, transparens och engagemang för både processen och genomförandet. Vår Vd Martin Schütz har lång och bred erfarenhet och kunskap inom ledarskap- affärs- och organisationsutveckling inom rederier, hotell, restauranger, detaljhandel och casinon, som bland annat regionchef på Stena Line för de europeiska regionerna. Alltid med lönsamhet och effektivitet i fokus, med goda resultat som följd. Är det dags för dig och din verksamhet att komma i bästa möjliga form? Ring eller maila Martin på +46 739 42 16 87 eller martin.schutz@hospitalityspecialist.se.

#HospitalitySpecialist #HS #rekrytering #besöksnäring #Konsult

Svenska flaggan
Storbritanska flaggan
Polska flaggan