April 3, 2023

Interim Management

Vi hjälper dig med Interim Management

När vi går in och hjälper till inom Interim Management, är det viktigast för oss att ha klara mål och förväntningar för att maximera ett positivt resultat. Våra uppdrag brukar oftast handla om: Förbättrat ledarskap och beslutsfattande, där vi hjälper till att navigera genom komplexa beslutsprocesser och implementera förändringar på ett effektivt sätt. Ökad produktivitet och effektivitet genom vår specifika kunskap och expertis inom en viss enhet eller funktion. Tillfällig kontroll över en specifik enhet eller funktion när en organisation befinner sig i en övergångsperiod, för att säkerställa att verksamheten fortsätter att fungera smidigt under den givna perioden.

Maila Martin Schützmartin.schutz@hospitalityspecialist.se eller info@hospitalityspecialist.se, alternativt ring +46 (0)73-942 16 87 om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig! Nationellt eller internationellt – stort eller litet.

#HS #HospitalitySpecialist#Rekrytering#InterimManagement#Besöksnäring#Rederier#Restaurang #Retail #management

Svenska flaggan
Storbritanska flaggan
Polska flaggan