March 28, 2023

Internationell Rekrytering

Vi erbjuder internationell rekrytering – både på kort och lång sikt

Vi har haft samma utmaningar som du med att rekrytera bra medarbetare, och vi vet vad det kan innebär om du som företag vill växa inom besöksnäringen. Och det påverkar såklart även attraktivitet och konkurrensen här och nu – det är ju till dig gästen ska komma!

Det är hela anledningen till att vi idag arbetar med rekryteringar – både på kort och lång sikt – och inom management.

Tack vare vår erfarenhet har vi byggt upp ett unikt internationellt nätverk för dem som är i behov att rekrytera. Vi insåg behoven själva. Men vi hjälper även till för att stärka ditt arbetsgivarvarumärke. Är du en attraktiv arbetsgivare med starkt varumärke spelar det ingen roll om det är obekväma arbetstider, timanställningar eller säsongarbete. Något som kan vara väldigt självklart, men ändå vara så svårt.

#HS #HospitalitySpecialist #Rekrytering #Bemanning #Besöksnäring #HospitalityManagement #Hotell #Restaurang

Svenska flaggan
Storbritanska flaggan
Polska flaggan