July 13, 2022

Projektledning

Vi hjälper våra kunder att skapa attraktiva och minnesvärda destinationer

Pandemin slog hårt mot besöksnäringen och trots slopade restriktioner, dröjer återhämtningen inom branschen. Enligt Visita - Svensk besöksnäring, kommer antalet gästnätter minska med 5% i sommar jämfört med 2019. Orsaken är att de utländska gästerna ännu inte hittar tillbaka, även om de har fördubblats sedan 2021. Vi på Hospitality Specialist hjälper våra kunder inom hotell, restaurang, rederier och casino att skapa attraktiva och minnesvärda destinationer, dit gäster återvänder om och om igen.

#HospitalitySpecialist #HS #InterimManagement #Projektledning #Lönsamhet #Effektivitet #ChangeManagement #OperationalExcellence #Turism #Besöksnäring

Svenska flaggan
Storbritanska flaggan
Polska flaggan