September 12, 2023

Referens

Vårt mål är alltid att skapa långsiktiga samarbeten

Oavsett om vi rekryterar till ”Front of house” eller ”Back of house”, är målet alltid att skapa långsiktiga samarbeten genom rätt förväntningar och god dialog. Det gäller både mot kund och våra internationella kandidater.

🙏 “The company is characterized by professionalism in terms of contact with the candidate. Both in the initial stage with the interview, as well as signing the contract, handling all the documents and answering all questions.” – Aleksandra Hajduga, Housekeeper

#HospitalitySpecialist #HS #rekrytering #besöksnäring #HospitalityManagement

Svenska flaggan
Storbritanska flaggan
Polska flaggan